Slovenská republika zvádza boj proti stáčaniu kilometrov


Aby Slovenská republika dosiahla svoj cieľ zamedziť stáčaniu kilometrov musela realizovať niekoľko krokov. V roku 2016 sa vytvoril register vozidiel, ktorého úlohou je získavanie údajov na základe prepojenia s európskou platformou Eucaris. Koncom minulého roka sa súčasťou tohto registra stal aj povinný údaj o najazdených kilometroch, vďaka ktorému sa systém stal účinnejším.
Certifikát s názvom Car-Pass obsahuje všetky potrebné informácie o vozidle, hlavne o histórii tachometra a taktiež údaje o tom, kedy boli jednotlivé odpočty vykonané. Tie sa nekonajú len pri STK, ale skoro všade, kde sa koná zásah do vozidla, či už ide o servisné prehliadky alebo opravu.

paragraf

Kilometre budú povinne hlásiť aj servisy
Podľa nového cestného zákona bude stav kilometrov hlásený po každom servise, či už ide o štátne organizácie, akými sú technické kontroly STK alebo o súkromné subjekty, akými sú obyčajné servisy. Cieľom zákona je dosiahnuť čo najviac informácií o vozidle a tak predísť predaju áut so stočenými kilometrami.

rychlost

Autá bez histórie nebudú predajné
Automobil ktorý nebude obsahovať žiaden register bude nepredajný, beh ohľadu na typ, výkon a tvar vozidla. Ak sa pri predaji spätne potvrdí, že pred predajom vozidla došlo k stočeniu kilometrov bude osoba, ktorá bola za to zodpovedná potrestaná pretože v rozpore s novým zákonom ide o trestný čin. 

tachometry

Brusel pracuje na počítadlách kilometrov
Najväčší počet áut zo stiahnutými kilometrami prichádza zo zahraničia, kde je jednoduchšie manipulovať s históriou tachometra pri prepise. Na to je potreba vytvoriť spoločný celoeurópsky register, aby sa zamedzilo predaju takýchto vozidiel. Na tomto projekte sa v súčasnej  dobe pracuje v Bruseli.
Celý projekt bude v štýle Belgického Carr-Passu, kde budú využívané určité špeciálne metódy priamo od výrobcov. To znamená, že všetky tieto uskutočnené metódy budú mať vplyv na cenu daného vozidla, ktorú vypočítavajú samotný výrobcovia automobilov.  

Back to Top