Hviezdicový motor

Kolmo na os kľukového hriadeľa. Valce hviezdicového motora medzi sebou zvierajú vždy rovnaký uhol, a najmenší počet valcov, ktorý musí hviezdicový motor mať sú 3, inak by išlo o motor s názvom BOXER. Podľa toho, koľko rád valcov má hviezdicový motor, tak sa aj nazýva. Pokiaľ má hviezdicový motor valce usporiadané len v jednej rade, nazývame ho plochý motor, ale ak má valce usporiadané vo viacerých radách, tak ho podľa počtu týchto rád nazývame ako dvoj hviezdicový, trojhviezdicový a tak ďalej.

motor

Počas druhej svetovej vojny
Tento motor využívali aj tanky, no prevažne sa využíva v letectve. Samozrejme, nejdeme si o tomto motore písať kvôli tomu, že sa využíval v tankoch, ale práve preto, že niektorí ľudia sú extrémne konštrukční a tento motor sa im podarilo vopchať pod kapotu auta.
Hviezdicový motor
Bol zostrojený už medzi rokmi 1903 až 1904, dánskym inžinierom Jackobom Ellrhammerom. Tento motor bol trojvalcový a ako väčšina hviezdicových motorov, bol taktiež chladený vzduchom. Medzi tie najúspešnejšie hviezdicové motory v tej dobe, môžeme zaradiť 9 valcové hviezdicové motory, ktoré už ale boli chladené kvapalinou.
Jeho sláva netrvala dlho..
Pretože už v roku 1909 bol hviezdicový motor zatienený podobným motorom, ktorý sa od neho odlišoval len v jednej veci a bol to rotačný motor. V  rotačnom motore je jedna vec iná ako v  hviezdicovom a to taká, že kľukový hriadeľ je pevne uchytený o konštrukciu lietadla a kľuková skriňa s valcami rotujú. Rotačné motory boli už v prvej svetovej vojne masovo vyrábané a nasadzované do spojeneckých lietadiel. Nemci ešte nemali také technológie alebo si mysleli že vyhrajú s pomocou tých starých a do svojich lietadiel stále montovali radové 6 valcové motory chladené vodou.

vrtule

V druhej svetovej vojne už ale nebol v tieni rotačného motoru, ale dostával sa na celosvetovú scénu. Hviezdicové motory sa začali už v 30-tych rokoch vyrábať a v tej druhej svetovej vojne sa montovali do spojeneckých lietadiel, ale taktiež ich používali aj Nemci, Taliani a Japonci. Američania ich nevyužívali len v letectve, ale aj v tankoch ako M18 Hellcat, M4 Sherman alebo M2 light.
Pri hviezdicovom motore, sú umiestnené samostatné hlavy valcov na jednotlivých valcoch, ktoré sú pripevnené ku bloku motora. Hlavy valcov sú navyše vybavené chladiacimi rebrami, vďaka čomu je možné zaistiť chladenie vzduchom motora a hlavne tepelne namáhaných častí.

Back to Top