Adolf Hitler- Mein Kampf

O tejto knihe sme počuli predovšetkým v súvislosti s jej dlhoročnou cenzúrou a zákazom predaja vyvolanej faktom, že jej autorom nie je nik iný, ako samotný bývalý vodca nacistickej strany Nemecka, Adolf Hitler. V dnešnom storočí sa s menom Adolf Hitler spájajú samé negatívne prívlastky a z doby, kedy bola nacistická strana pri moci, sa zasa spomína veľa spáchaných zverstiev. S týmito informáciami sa stretnú už deti na základnej škole.

adolf

„Vodca“ nebol žiaden spisovateľ, toto je jediná pamätná kniha, ktorú napísal počas svojej väzby, v akej sa ocitol po nevydarenom puči, čiže po nevydarenej revolúcii, ktorej bol vodcom. Bolo to ešte predtým, než sa chytil moci. Mein Kampf nie je románom, detektívkou, rozprávkou,… ale prvá polovica textu je akousi biografiou, životopisom, spomienkami na detstvo, dospievanie a svoj život mladého muža, rozprávaný a opisovaný samotným Adolfom Hitlerom, no stretneme sa tu aj s občasným filozofovaním. Práve táto prvá časť knihy je kritikmi, ale aj bežnými čitateľmi považovaná za veľmi zdĺhavú, nudnú, nezáživnú, z akej boli sklamaní možno aj jeho dnešní prívrženci. V tejto časti sa napríklad často opakuje opis dilemy, ako chcel byť mladý Hitler maliarom a umelcom, no jeho otec pre tieto záľuby nemal pochopenie, chcel z neho úradníka, čiže boli to dva protichodné názory a postoje k životu.

kniha

V druhej polovici knihy už máme takmer jasne stanovené predstavy, politické postoje a názory, ako aj podrobnejšie rozpísaný plán strany, akej bol vodcom, čiže politický program strany NSDAP, Nemeckej národno-socialistickej strany práce, respektíve nacistickej. Dá sa povedať, že počas svojej moci strana tento program poctivo nasledovala. Táto druhá časť knihy sa tak podstatne líši, konečne ide priamo k podstate a odborníci tvrdia, že práve tento text bol akýmsi predčasným varovaním, ktorému sa ešte dalo zabrániť. Jasne sa v nej spomína nastavenie trestu smrti za „krádež“, ako aj pocity krivdy voči židovskej populácii.

koncentrační táor

Záver
Prvý zväzok, ako som už spomenul, je skôr také nezáživné čítanie, vidieť, že bolo napísané, respektíve že text bol diktovaný literárnym laikom. Druhá časť je relatívne zaujímavá a podrobnejšie sa v nej dozviete podstatu smeru nacistickej strany. Zaujímavým je aj fakt, že táto kniha je opäť na pultoch .

Back to Top